Η Βιβλιοθήκη του ΟΕΕΤΑΚΔιεύθυνση 1ος και 2ος όροφος κεντρικών γραφείων ΟΕΕΤΑΚ, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 105, Ηράκλειο Κρήτης.
Ώρες Λειτουργίας Δευτέρα έως Παρασκευή από 9:00 έως 15:00 (εκτός επίσημων αργιών).
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 223 997
Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης Κλειώ Καξηρή

Η πρόσβαση στη συλλογή της Βιβλιοθήκης είναι ελεύθερη.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το υλικό που τους ενδιαφέρει στα ράφια της βιβλιοθήκης καθώς και ηλεκτρονικά μέσω του www.library-oeetak.gr.

Η ηλεκτρονική σελίδα της Βιβλιοθήκης του ΟΕΕΤΑΚ επιτρέπει την αναζήτηση ανά θεματική κατηγορία καθώς επίσης και βάσει τίτλου, ονόματος συγγραφέα ή λέξης –κλειδί. Επίσης παρέχει τη δυνατότητα ενημέρωσης για τη διαθεσιμότητα των τίτλων αλλά και την ημερομηνία επιστροφής των δανεισμένων τίτλων.

Η χρήση της Βιβλιοθήκης του ΟΕΕΤΑΚ σημαίνει και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων, γι’ αυτό κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώνεται για τους όρους χρήσης της Βιβλιοθήκης του ΟΕΕΤΑΚ πριν κάνει αίτηση για την έκδοση κάρτας δανεισμού και πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους χρήση του υλικού της.

Όροι χρήσης της Βιβλιοθήκης του ΟΕΕΤΑΚ

1. Δικαίωμα δανεισμού

Δικαίωμα δανεισμού του υλικού της Βιβλιοθήκης έχουν όλα τα μέλη του ΟΕΕΤΑΚ, καθώς και όλοι οι λογιστές / φοροτεχνικοί (είτε είναι μέλη του ΟΕΕΤΑΚ είτε όχι), με την προϋπόθεση ότι έχουν προβεί στην έκδοση κάρτας μέλους της Βιβλιοθήκης.

Όλοι οι υπόλοιποι πολίτες δεν έχουν δικαίωμα δανεισμού, έχουν όμως δικαίωμα πρόσβασης στο υλικό της Βιβλιοθήκης και χρήσης αυτού σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν για το μη δανειζόμενο υλικό (ισχύουν οι όροι 6. 7. 8. και 9. όπως αναφέρονται παρακάτω).

2. Κάρτα μέλους της Βιβλιοθήκης

2α Έκδοση

Οι δικαιούχοι μπορούν να προμηθευτούν την κάρτα μέλους από τη Βιβλιοθήκη του ΟΕΕΤΑΚ μετά από έγγραφη αίτηση. Αίτηση Εγγραφής

2β Όροι χρήσης της κάρτας

Η κάρτα μέλους είναι προσωπική και δεν μεταβιβάζεται σε άλλα άτομα.
Η Βιβλιοθήκη πρέπει να ενημερώνεται το συντομότερο δυνατό για οποιαδήποτε αλλαγή στα δηλωθέντα στοιχεία του χρήστη της κάρτας, για τη διασφάλιση της σωστής επικοινωνίας και την αποφυγή λαθών. Εφ' όσον δεν γίνει ενημέρωση αλλαγής στοιχείων, η Βιβλιοθήκη δε φέρει καμιά ευθύνη για την αφαίρεση των δικαιωμάτων των μελών.

3. Χρόνος δανεισμού και ανανέωση

Ο δανεισμός γίνεται με σειρά προτεραιότητας και κάθε δικαιούχος μπορεί να δανειστεί μέχρι 3 βιβλία κάθε φορά.

Ο χρόνος δανεισμού όλων των διαθέσιμων για δανεισμό τίτλων της Βιβλιοθήκης, είναι 15 ημερολογιακές ημέρες. Υπάρχει όμως η δυνατότητα ανανέωσης του χρόνου δανεισμού για άλλες 15 ημέρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί κράτηση του συγκεκριμένου τίτλου, από άλλο μέλος. Η ανανέωση του χρόνου δανεισμού, μπορεί να γίνει ενημερώνοντας την υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης τουλάχιστον μία ημέρα πριν τη λήξη του αρχικού δανεισμού ( ή οποιαδήποτε προηγούμενη μέρα, εντός του ωραρίου λειτουργίας του ΟΕΕΤΑΚ). Η ανανέωση μπορεί να γίνει και τηλεφωνικά εφόσον το μέλος αναφέρει στην υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης το ονοματεπώνυμό του και τον αριθμό της κάρτας του.

4. Κρατήσεις βιβλίων

Δικαίωμα κράτησης τίτλων έχουν μόνο όσοι έχουν δικαίωμα δανεισμού. Οι υπόλοιποι χρήστες της Βιβλιοθήκης, δεν μπορούν να προβούν σε κρατήσεις βιβλίων.

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος της Βιβλιοθήκης ενδιαφέρεται για βιβλίο που είναι ήδη δανεισμένο, υπάρχει η δυνατότητα κράτησής του βάσει σειράς προτεραιότητας. Τα μέλη της Βιβλιοθήκης μπορούν να κάνουν κράτηση μέχρι και (2) δύο τίτλων κάθε φορά.

Κρατήσεις γίνονται και τηλεφωνικά, απλά ενημερώνοντας την υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης για τους τίτλους που το μέλος επιθυμεί να κρατηθούν στο όνομά του, αναφέροντας το ονοματεπώνυμό του και τον αριθμό της κάρτας του.

Η Βιβλιοθήκη κρατά τα βιβλία στο όνομα του ενδιαφερόμενου μέλους για διάστημα (2) δύο εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που θα ειδοποιηθεί ότι τα βιβλία είναι στη διάθεσή του. Εφόσον το μέλος που ζήτησε την κράτησή τους, ενημερωθεί για τη διαθεσιμότητά τους και δεν έρθει στη Βιβλιοθήκη για να τα παραλάβει μέσα σε αυτό το διάστημα, η Βιβλιοθήκη παύει να κρατά τα βιβλία, επιτρέποντας τον δανεισμό τους από οποιοδήποτε άλλο μέλος της Βιβλιοθήκης.

5. Καθυστέρηση επιστροφής δανεισμένου βιβλίου

Τα μέλη της Βιβλιοθήκης που καθυστερούν την επιστροφή βιβλίων πέραν του καθορισμένου χρόνου, στερούνται του δικαιώματος επιπλέον δανεισμού μέχρι να επιστρέψουν τα ήδη δανεισμένα βιβλία. Εάν αυτό συμβαίνει συστηματικά, τότε μετά από σχετική ειδοποίηση χάνουν το δικαίωμα δανεισμού βιβλίων. Σε αυτή την περίπτωση η κάρτα τους ακυρώνεται και δεν μπορεί πλέον να ξαναχρησιμοποιηθεί.

6. Απώλεια ή καταστροφή βιβλίου

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τα βιβλία που χρησιμοποιούν. Υπογραμμίσεις ή σημειώσεις στα βιβλία δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση απώλειας βιβλίου ή επιστροφής του σε κακή κατάσταση (σχισμένες, βρεγμένες, λερωμένες σελίδες), ο χρήστης υποχρεούται να το αντικαταστήσει. Αν το συγκεκριμένο βιβλίο δεν είναι πλέον διαθέσιμο στο εμπόριο, οφείλει μετά από υπόδειξη της Βιβλιοθήκης να προσκομίσει άλλο τίτλο, ίδιου θεματικού περιεχομένου και αντίστοιχης αξίας.

7. Μη δανειζόμενο υλικό

Οι τίτλοι που έχουν εκδοθεί πριν το έτος 1990, καθώς και τα βιβλία της Συλλογής Μαρματάκη δεν διατίθενται για δανεισμό. Επιτρέπεται όμως, η ανάγνωσή τους εντός της Βιβλιοθήκης καθώς και η φωτοτύπησή τους εκτός του κτιρίου, εφόσον προσκομιστεί η αστυνομική ταυτότητα του χρήστη, η οποία κρατείται στη Βιβλιοθήκη μέχρι την επιστροφή του υλικού.

8. Φωτοτύπηση υλικού

Η φωτοτύπηση υλικού, όπου επιτρέπεται, γίνεται με ευθύνη του χρήστη εκτός του κτιρίου της Βιβλιοθήκης. Για την φωτοτύπηση υλικού ισχύουν οι ακόλουθοι κανονισμοί τους οποίους κάθε χρήστης οφείλει να σέβεται και να τηρεί. Το OEETAK ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν παραβάσεις του κανονισμού από τους χρήστες και τα μέλη της Βιβλιοθήκης του.

Η φωτοτύπηση γίνεται σύμφωνα με το Νόμο 2121/1993 περί «Πνευματικής Ιδιοκτησίας» των δημιουργών. Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται η φωτοτύπηση των βιβλίων που αναφέρουν ρητά ότι απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η αναπαραγωγή τους. Για τα βιβλία που ισχύει το δικαίωμα «Πνευματικής Ιδιοκτησίας» επιτρέπεται η φωτοτύπηση του 1/10 του συνόλου των σελίδων των εκδόσεων.

Επιτρέπεται η φωτοτύπηση όλου του βιβλίου:
 • Των εκδόσεων ΟΕΔΒ
 • Των δημόσιων λόγων, προσφωνήσεων, κηρυγμάτων, δικανικών αγορεύσεων ή άλλων συναφών έργων εφόσον παρουσιάστηκαν δημόσια.
 • Κάθε εντύπου εφόσον ο χρήστης έχει γραπτή άδεια του προσώπου που έχει τα πνευματικά δικαιώματα.
Για την προστασία του υλικού δεν επιτρέπεται η φωτοτύπηση των τόμων:
 • με καλλιτεχνική βιβλιοδεσία
 • διαστάσεων μεγαλύτερων από 45x33cm (ανοιχτού τόμου)
 • με πάνω από 500 σελίδες
 • τόμων με χαρτόδετη ή με χαλασμένη βιβλιοδεσία
 • χωρίς εξώφυλλο
 • με οξειδωμένο χαρτί

Σε περίπτωση που κάποιο έντυπο δεν διατίθεται για φωτοτυπίες, ο χρήστης της Βιβλιοθήκης μπορεί να λάβει άδεια για φωτογράφηση, ή μικροφωτογράφηση

9. Γενικά

 • Στους χώρους της Βιβλιοθήκης δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίμων και ροφημάτων, το κάπνισμα και η χρήση κινητών τηλεφώνων.
 • Για την καλύτερη λειτουργία της Βιβλιοθήκης, οι χρήστες της οφείλουν να μην επανατοποθετούν στα ράφια το υλικό που χρησιμοποίησαν αλλά να το αφήνουν στο γραφείο δανεισμού.
 • Τα μέλη και οι χρήστες της Βιβλιοθήκης του ΟΕΕΤΑΚ οφείλουν να σέβονται τους παραπάνω όρους. Σε αντίθετη περίπτωση, το ΟΕΕΤΑΚ διατηρεί το δικαίωμα, μετά από σχετική ειδοποίηση, να μην τους επιτρέψει την περεταίρω χρήση της.