ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ

Σελίδα 1 από 2 (13 Βιβλία)
Πρώτη
Σελίδα
 1 2 Τελευταία
Σελίδα
 

A PROBABILISTIC MODEL FOR PRIMARY MARITAL FERTILIT

J.M.HOEM

UNIVERSITY OF OSLO

AIDE INTERNATIONALE ET PROGRAMMES DEMOGRAPHIQUES

OCDE

OCDE

CONTEMPORARY CULTURAL ANTHROPOLOGY

HOWARD,McKIM

LITTLE,BROWN AND COMPANY

FERTILITY RATES AND REPRODUCTION RATES IN A PROBAB

J.M.HOEM

UNIVERSITY OF OSLO

HOW PEOPLE DECIDE THEIR FATE

K.W.DEUTSCH

HOUGHTON MIFFLIN COMPANY

PROBLEMES DEMOGRAPHIQUES AIDE INTERNATIONALE ET RE

OCDE

OCDE

PROGRAMMES DEMOGRAPHIQUES ET DEVELOPPEMENT ECONOMI

RUPRECHT,WAHREN

OCDE

PROPABILISTIC FERTILITY MODELS OF THE LIFE TABLE T

J.M.HOEM

UNIVERSITY OF OSLO

RECENT POPULATION CHANGE CALLING FOR POLICY ACTION

G.S.SIAMPOS

NATIONAL STATISTICAL SERVICE OF GRECE

THE PRECISION OF POPULATION PROJECTIONS STUDIED BY

TORE SCHWEDER

UNIVERSITY OF OSLO

Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

JACQUES VALLIN

GUTENBERG

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΤΖΙΑΦΕΤΑΣ

ΕΛΚΕΠΑ